ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont

  • 2021. szeptember 3. (péntek) 10.00–19.00
  • Dugonics tér, vendégsátor
 

Az Ünnepi Könyvhét látogatói megismerkedhetnek az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legfrissebb kiadványaival – többek között a honfoglalás, az Árpád-kor vagy a 20. századi Magyarország megismertetését célzó kötetekkel.

 

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont nemzetközi színvonalú és beágyazottságú alapkutatásokat folytat a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány, a zenetudomány, az archeogenomika és a klasszika-filológia területén. A BTK-t alkotó kilenc intézet a magyarság múltjának teljességét kutatja és értelmezi, reflektálva a jelenkor kihívásaira is. Alapfeladatának tartja a magyar kulturális örökség feltárását és gondozását, s ezáltal a magyar önazonosság erősítését. Ennek szellemében központi és intézeti szinten egyaránt a nemzeti identitás szempontjából alapvető témák tanulmányozására hoz létre és tart fenn kutatócsoportokat. Küldetése a történelmileg felhalmozott sajátos magyar tapasztalatok bevitele a nemzetközi diskurzusba, a hazai és nemzetközi tudományos élet szereplőivel folytatott kommunikáció megújítása, valamint a bölcsészettudományi kutatások láthatóvá tétele a hazai nagyközönség számára.

 

  

Ajánló:
A kutatóközpont honlapja
A Történettudományi Intézet honlapja
 

A BTK kilenc intézetének egyike a Történettudományi Intézet. Fő feladata a magyar társadalom és állam történetével kapcsolatos alapkutatások végzése, kézikönyvek (különösen forráskiadások) és összefoglaló művek készítése, az új kutatási eredmények szakszerű publikálása és széles, magyar és nemzetközi körben terjesztése. Ennek érdekében működik az intézeten belül a Tudományos információs osztály, amely elsősorban, de nem kizárólag, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársainak szövegeit gondozza, kiadja.

 

Néhány cím az utóbbi időben a BTK Történettudományi Intézetben megjelent kötetek közül:

  • Benkő Elek – Sándor Klára – Vásáry István: A székely írás emlékei. 2021
  • B. Szabó János – Sudár Balázs: Az Árpád-ház nyomában. (Források és Tanulmányok 5.) 2021
  • Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. Szerk. Fodor Pál – Varga Szabolcs. (Mohács 1526–2026. Rekonstrukció és Emlékezet.) 2020
  • Fazekas István: A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai 1527–1690 között. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.) 2021
  • Mályusz Elemér: Visszaemlékezések. [Szerk., s. a. r. Soós István.] (Magyar Történelmi Emlékek. Elbeszélő Források.) 2021